NEJOBLÍBENĚJŠÍ ODKAZY

Seznam

Kostka Jihlava

Pelikán

Hobby eshop


    Vítejte na stránkách modelářského kroužku v Telči.

    Kroužek byl založen v roce 2000 a působí v místním DDM na náměstí Zachariáše z Hradce. Výcvikem prošli již desítky žáků i žákyň. Hlavní náplní je stavba modelů letadel různých druhů. Od balzových házedel, přes kluzáky a školní větroně až k modelům poháněných motorem a ovládáných RC soupravou.


    Žáci, kteří jej navštěvují, jsou rozděleni do 2 skupin - na začátečníky (navštěvují kroužek v pátek) a na pokročilé (navštěvují kroužek v sobotu). Začátečníci se seznamují s modelářskými materiály, pomůckami a učí se trpělivosti, přesnosti a pečlivosti. Toto se učí na stavbě jednoduchých letadel, jako jsou házedla a školní kluzáky. Pokročilí, ti již tyto základy zvládli a soustředí se spíše na složitější a větší konstrukce letadel, popřípadě na stavbu radiem ovládaných modelů letadel. To již souvisí i s výcvikem na PC simulátoru a výcvikem v terénu na místním letišti.


    Do kroužku se může přihlásit kdokoliv, kdo chodí minimálně do 5. třídy ZŠ. Toto opatření je z bezpečnostních důvodů, protože zde pracujeme s ostrými vysouvacími noži. Kroužek začíná každý rok na přelomu září a října. Jste srdečně zváni!

                                                                                                                     Mgr. Bc. Petr Jelínek - vedoucí kroužkuCopyright © 2008 - 2014 | created by Umělevně